English
Skip Navigation Links
Anasayfa
HakkımızdaExpand Hakkımızda
EğitimlerExpand Eğitimler
SınavlarExpand Sınavlar
Konferanslar
Haber & Duyurular
Foto Galeri
SSS
Bilgi Edinme
İletişim
BİREYSEL EĞİTİMLER
PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Başlangıç - Bitiş : Tarih Kesinleşmedi Günleri : (Salı ve Perşembe: 18.00-21.00, Cumartesi:9.30-16.30)
Süresi : 60 saat Saat :
Eğitim Yeri : Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) dersliklerinde gerçekleştirilecektir. Ücreti : Fiyat ve indirim oranları için tıklayınız.
       

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE ÜNİVERSİTEMİZ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE;

PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


KOSGEB DESTEK KOŞULLARI                                       

Genel Destek Programından Yararlanma Koşulu ve Kabul Süreci

 • - Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.
 • - İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
 • - İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.
 • - KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.
 • - Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.
 • - Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Genel Destek Programın Süresi

 • - Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

Program Kapsamındaki Desteklerin Üst Limit Ve Oranları

 • - Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır. 

Eğitim Desteği

 • - İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.
 • - TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.
 • - Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.
 • - Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.
 • - Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.  Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
 • - Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • - Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

Genel Destek Programından Yararlanma Koşulu Ve Kabul Süreci

 • - Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.
 • - İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
 • - İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.
 • - KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. 
 • - Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.
 • - Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.


AMACI                                                     

Nitelikli iş gücü yetiştirme projesi çerçevesinde, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı amaçlar. Bu amaçla proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır. Proje yönetimi için kullanılan MS Project programının kullanımını öğretmeyi içerir.

NOT: Bu eğitim sonunda verilecek sertifika PMI (Project Management Institute) tarafından gerçekleştirilen, PMP (Project Management Professional) sınavı için gerekli olan 35 saat eğitim ön şartını karşılamaktadır.


İÇERİĞİ                                                    

 • - Proje Başlatma ve Planlama Süreçleri
 • - Proje Takımı Oluşturma
 • - Proje Entegrasyon Yönetimi
 • - Proje Kapsam Yönetimi
 • - Proje Tedarik Yönetimi
 • - Proje Risk Yönetimi
 • - Proje Yönetimine Giriş
 • - Proje Yaşam Döngüsü
 • - Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi
 • - Proje Kalite Yönetimi
 • - Vaka Çalışması
 • - MS Project Eğitimi
 • - Agile & Scrum Eğitimi

SÜRESİ                                                                

60 saat

 

EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

(Salı ve Perşembe: 18.00-21.00, Cumartesi:9.30-16.30)


EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) dersliklerinde gerçekleştirilecektir.


EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

 • Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70
  olacaktır.
 • Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Sertifika”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.
 • Eğitime %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 


Eğitim Ücreti : 2150,00 TL (KDV Dahil)
 • Gaziler, 65 yaş ve üzeri : 1075,00 TL (KDV Dahil) %50 indirimli
 • Ankara Üniversitesi Öğrencileri : 1505,00 TL (KDV Dahil) %30 indirimli
 • Engel durumunu belgelendiren katılımcılar için: 1612,50 TL(KDV Dahil) %25 indirimli
 • Ankara Üniversitesi personeli ve mezunları,Ankara Üniversitesi personelinin eş ve çocukları : 1720,00 TL (KDV Dahil) %20 indirimli
 • Diğer öğrenciler, Merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar, Özel veya Kamu kuruluşlarından gelen toplu taleplerde 4 ve üzeri katılımcı olduğunda : 1827,50 TL (KDV Dahil) %15 indirimli
 • Kamu Çalışanları- Kamu kuruluşlarından emekli olmuş personel : 1935,00 TL(KDV Dahil) %10 indirimli

Kullanıcı Giriş Paneli
Site Haritası
Hakkımızda
Haber & Duyurular
Foto Galeri
İletişim
Bireysel Eğitimlerimiz
Kurumsal Eğitimlerimiz
Etkinlik Takvimi
Eğitim Kataloğu
Konferanslar
Ankara Üniversitesi
TUSEM Konseyi
EUCEN
HABERDAR OLUN!
E-Posta listemize katılarak açılacak eğitimlerimizden ve duyurularımızdan haberdar olun.