English
Skip Navigation Links
Anasayfa
HakkımızdaExpand Hakkımızda
EğitimlerExpand Eğitimler
SınavlarExpand Sınavlar
Konferanslar
Haber & Duyurular
Foto Galeri
SSS
Bilgi Edinme
İletişim
Eğitimlerimiz Hakkında
Merkezimiz sürekli eğitim kapsamında aşağıda belirtilen temel program alanlarının bir çoğunda doğrudan görev alabilirken, bazı sürekli eğitim programlarında, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak dolaylı katkılarda da bulunur.
 
Niteliğine Göre Sürekli Eğitim Programları
 
Mesleki yetiştirmeye dönük eğitim programları. Mesleki yetiştirme ve bilgi tazeleme, yükselme eğitimi (mesleki ilerleme eğitimi), gibi eğitim programları, çalışma yaşamının gerektirdiği nitelikleri kazandırmaya dönük kurslar ve seminerleri kapsar.  Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, mesleklerin içeriğini değiştirmekte, iş yaşamı içindeki hareketlilik işgücünün farklı rolleri oynamasını zorlamaktadır. Bu değişimler, işgücünü uyarlama, yeterliğini yükseltme, yenileştirme gibi eğitimleri gerektirmektedir. Sürekli eğitimlerde yetişkinlerin pek çok eğitim gereksinmelerini karşılamak amaçlanmakla birlikte temel vurgu mesleki yetiştirme üzerinedir.
 
Toplumsal yaşamın niteliğini iyileştirmeye yönelik eğitim programları. Kadın eğitimi, aile eğitimi, anababa eğitimi, sorun çözme becerilerini geliştirme eğitimi, insan ilişkileri eğitimi, iletişim eğitimi, emeklilik eğitimi, sağlık ve sosyal güvenlik eğitimi  gibi eğitim programları, toplumsal yaşamın niteliğini yükseltme amacına yönelik programlardır. Bu temel program alanı kapsamında, bireylerin iletişim ve anlatım, insan ilişkileri, sağlıklı yaşama ve sorun çözme  yeterlikleri geliştirilir.
 
Kendini gerçekleştirme ya da öz doyum sağlamaya dönük eğitim programları. Bu programlar çerçevesinde kendini tanıma ve kişisel gelişim eğitimi, boş zaman eğitimi, sanat eğitimi, felsefe eğitimi gibi eğitim programları düzenlenir. Bu kapsamda, bireyin kendini ve çevresini tanıması, yeteneklerini geliştirerek yeterliklere dönüştürmesi, amaçları ile yeterlikleri arasında dengeli bir uyum sağlayarak ussal bir yaklaşımla sorunlarını çözebilmesi amacıyla, kişisel gelişim eğitimi verilir. Bu eğitimler bireylerin mesleki yaşamlarına da katkıda bulunur.
 
Demokrasi kültürünü geliştirmeye yönelik eğitim programları. İletişim ve işbirliği eğitimi, uyum eğitimi, yurttaşlık eğitimi, siyasal eğitim, demokrasi eğitimi, aile eğitimi gibi programlar,birlikte yaşamın gerektirdiği, ilişki, işbirliği, kişiler ve gruplar arası etkili iletişim gibi  nitelikleri kazandırmaya dönük kurslar ve seminerleri içerir. Her insan başkaları ile ilişki kurmakta, iş yapmakta, birlikte yaşamakta yeterli olmak ister. Birlikte yaşamanın temeli, başkaları ile iyi ilişkiler içinde olmaktır. Diğerleri ile iyi ilişkiler içinde olmanın öğrenilmesi yaşam boyu sürer. Geliştirilen eğitim programları yoluyla ailede, eğitim kurumlarında ve çalışma yaşamında demokratik ilkelerin işletilmesine ilişkin niteliklerin kazandırılması amaçlanır.  
 
Temel eğitim yönelimli programlar. İşlevsel okuma-yazma eğitimi, bilgi okuryazarı olma ve eleştirel okuma eğitimi, yaşam boyu öğrenen olma eğitimi, araştırma eğitimi gibi programlar, önceki örgün eğitim programlarının eksikliklerini giderme ve tamamlamaya dönük seminerler ve kursları kapsarlar.
 
Eğitimin Yapıldığı Yere Göre Sunulacak Sürekli Eğitim Türleri
 
İş Başında Eğitim Programları. Personelin bir yandan görevini yaparken bir yandan da yetiştirilmesine işbaşında eğitim denir. Deneme eğitimi, yerleştirme eğitimi, alıştırma eğitimi gibi eğitim türlerini kapsar.
 
İş Dışında Eğitim Programları. Personelin bir süre görevinden çekilerek kurum içinde ayrı bir yerde yetiştirilmesine iş dışında eğitim denir. İş dışında eğitim, kuruma uyarlama eğitimi, adaylık eğitimi, yeterlik eğitimi, görev değiştirme eğitimi, yükseltme eğitimi, yenileştirme eğitimi, yeniliklere uyarlama eğitimi gibi yetiştirme programlarını kapsar. Bu eğitimler kurumun uygun göreceği eğitim yerlerinde verilir.
 
Kurum Dışında Eğitim. Kurum dışında yapılan eğitim, hizmet öncesinde yapılan eğitim gibi daha çok okul eğitimi, uzun süreli eğitim türünden oluşur. Geliştirme eğitimi, uzmanlık eğitimi, duyarlık eğitimi gibi türleri vardır. Bu eğitimler Üniversitemiz dersliklerinde verilir.
 
Süresine Göre Eğitim Türleri
 
Kısa süreli seminerler: Konusuna göre süresi 3 saatten bir haftaya kadar değişebilen eğitim programlarıdır.
Uzun süreli kurslar: Konusuna göre süresi 6 aya dek sürebilen sürekli eğitim programları kapsar.
Konferanslar:  Konusuna göre süresi 1-3 saat arasında değişen eğitim programlarıdır.
 
Hedef Kitlesine Göre Eğitim Programları
 
Üniversite Dışı Kurum ve Kişilere Dönük Programlar, Üniversitemiz mezunlarına, kamu veya özel bir kuruluşta çalışmakta olan personele, işsizlere,  gelişim rollerinden bir ya da bir kaçında kendini geliştirmek isteyen gençlere ve yetişkinlere yönelik programlardır.
 
Ankara Üniversitesi Personel Geliştirme Programları, Üniversitemiz birimlerinde çalışan personele yönelik programlardır.
 
Hedef Kitle ve Hazırlık Çalışmalarına Göre Programlar
 
Yıllık Sürekli Eğitim Programları
Sözleşmeli Eğitim Programları
Halk Konferansları ve Açık Hava Söyleşileri
A.Ü: Personel Geliştirme Programları
Site Haritası
Hakkımızda
Haber & Duyurular
Foto Galeri
İletişim
Bireysel Eğitimlerimiz
Kurumsal Eğitimlerimiz
Etkinlik Takvimi
Eğitim Kataloğu
Konferanslar
Ankara Üniversitesi
TUSEM Konseyi
EUCEN
HABERDAR OLUN!
E-Posta listemize katılarak açılacak eğitimlerimizden ve duyurularımızdan haberdar olun.